289 PLUS

บริษัท 289 แอ็พแพเร็ล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี2558 โดยเริ่มก่อตั้งกิจการ ผลิตยูนิฟอร์มกันไฟฟ้าสถิตย์ ที่เน้นคุณภาพ และ Brand Image เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อความเป็นเอกภาพและ ภาพลักษณ์ที่ดีกว่าเดิมในองค์กรของลูกค้า โดยทำการสั่งสมประสบการณ์ในด้านเสื้อผ้าทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ไม่ว่าจะเป็น เสื้อทหาร  เครื่องแบบทหาร  เสื้อช็อป   เสื้อช่าง  เสื้อเชิ้ต  โปโล  เสื้อยืด  เสื้อกั๊ก และ กางเกง เราเริ่มจากร้านTG จนปริมาณลูกค้าผู้สนับสนุนมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจให้ผลิตยูนิฟอร์มให้กับองค์กร และบริษัทฯ ชั้นนำต่างๆมากมาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพในการผลิต จึงก่อตั้งเป็นรูปแบบบริษัทฯ เพื่อเพิ่่มความคล่องตัว, รองรับปริมาณความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังหวังสร้างให้องค์กรมีความมั่นคง คล่องตัว บริษัทฯ จึงได้มีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และรองรับปริมาณความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

VISION

บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเพิ่ม ภาพลักษณ์ให้องค์กรลูกค้ามีภาพลักษณ์ที่ดีมากขึ้น มากด้วยความเป็นเอกภาพในองค์กร แถมยังช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของลูกค้า

MISSION

เป็นที่ปรึกษาและผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์มครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

line official account 289 plus
Scroll to Top